phone
728 353 070
volejte v po-pá: 9 - 18 hod.
writeus
Napište nám

Rekonstrukce bytu. Kdy (ne)potřebuji povolení?

img
popis obrázka

Ať už se rozhodnete pro rekonstrukci bytu z důvodu modernizace, změny dispozice nebo jen pro navýšení jeho tržní hodnoty, měli byste se zajímat, kromě správného výběru firmy a vybavení, také zda pro ni nebudete potřebovat stavební povolení. U rozsáhlejších rekonstrukcí se bez stavebního povolení, nebo alespoň ohlášení stavebnímu úřadu, neobejdete. V případě, že si nejste jisti, můžete se vždy poradit se stavebním úřadem v místě stavby.

Záleží, zda rekonstrukci budete provádět u bytu v osobním vlastnictví, či družstevního bytu.

  • Byt v osobním vlastnictví - lze provést i bez souhlasu společenství vlastníků, pokud se týká pouze vnitřní rekonstrukce bytu. Pokud by úpravy měli zasahovat do společných částí domu, bude nutný souhlas společenství vlastníků bytových jednotek (stavební rekonstrukce, zasahující vodorovné a svislé konstrukce, balkony, rozvody tepla a vody, kanalizace). Většinou jsou blíže vypsány ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. O souhlasu takové rekonstrukce se zpravidla hlasuje na shromáždění společenství.
  • Družstevní byt - družstvo musí družstevníkovi udělit souhlas s rekonstrukcí. Způsob udělení souhlasu upravují stanovy družstva. Pokud bude nutné stavební povolení, musíte o něj požádat družstvo.

Kdy je možné rekonstruovat byt bez ohlášení či stavebního povolení a kdy je to naopak potřeba?

Stavební povolení nebude potřeba pokud:

  • stavební úpravy nezasáhnou do nosných konstrukcí stavby
  • zachováte původní dispozice bytu a tedy i způsob užívání jednotlivých místností
  • se nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
  • stavební úpravy negativně neovlivní požární bezpečnost stavby

Typickými případy mohou být malba pokojů, rekonstrukce staré dřevěné podlahy nebo pokládka nové plovoucí podlahy. U nejčastější úpravy bytu tj. rekonstrukce bytových jader, není ve většině případů nutné stavební úřad informovat, za předpokladu, že ji bude provádět autorizovaná osoba.

Kdy je potřeba stavbu ohlásit?

Ohlášení je potřeba v případě takových úprav, které změní způsob užívání některých částí stavby nebo dispozice a nezasáhnou do nosných konstrukcí. Typickým příkladem je zvětšení koupelny do prostoru chodby, přesunutí WC nebo probourání nenosné zdi, například z kuchyně do pokoje. Dále může být ohlášení vyžadováno u úprav, které budou provedeny z výrazně těžších materiálů, než byl původní, v tomto případě je třeba doložit statický posudek se základní projektovou dokumentací.

Kdy je potřeba stavební povolení?

  • při stavebních úpravách, které budou zasahovat do nosných konstrukcí.