phone
728 353 070
volejte v po-pá: 9 - 18 hod.
writeus
Napište nám

Podmínky opakovaných plateb

Pro prodej Předplatného za užívání systému DataZtrhu prostřednictvím webového rozhraní system.dataztrhu.cz prodávajícím – Dataztrhu.cz s.r.o., IČ 06384234, se sídlem Polská 290/66, 779 00 Olomouc, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101790 (dále jen „Provozovatel“)S Vaším souhlasem, který nám udělíte zaškrtnutím příslušného pole pro souhlas s opakovanými platbami v registračním formuláři, využíváme jako Provozovatel při prodeji Předplatného systému opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu do ukončení předplatného uživatelem. Pro realizaci opakovaných plateb využíváme platební bránu GoPay společnosti GoPay s.r.o.

 1. Zaškrtnutím souhlasu udělujete souhlas:
  1. se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a
  2. s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, se námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Společnost GoPay s.r.o. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
 2. Společné informace pro všechny opakované platby u jednotlivých frekvencí placení a možnost ukončení předplatné za užívání systému:
  1. Jakmile při registraci odsouhlasíte opakovanou platbu, ihned po registraci Vám zašleme e-mailem potvrzení registrace a založení opakované platby. Dokud neukončíte předplatné za užívání systému (nebo ho nezměníte na jinou frekvenci placení), pak vždy v den expirace předplatného dojde k automatickému stržení platby za předplatné za užívání systému (konkrétní částky níže uvádíme u každé frekvence placení).
  2. O tom, že se blíží termín další opakované platby Vás budeme u ročního frekvence placení informovat předem, 7 dní před expirací předplatného za užívání systému.
  3. Pokud nejpozději 1 den před expirací předplatného za užívání systému nezrušíte předplatné v nastavení účtu, dojde automaticky k prodloužení předplatného na stejné období a ke stržení opakované platby za toto období.
  4. Pokud dojde ke změně ceny předplatného, budete o tom předem informováni e-mailem a sami se rozhodnete, zda budete v předplatném za užívání systému dále pokračovat anebo jej zrušíte.
  5. Pokud se rozhodnete neprodloužit předplatné za užívání systému o další měsíční období, je nutné, abyste prodlužování zrušili v nastavení uživatelského účtu nejpozději 1 den před expirací aktuálního měsíčního období. V případě, že tak učiníte v den expirace či po ní, dojde ještě ke stržení nejbližší platby a prodloužení o jedno měsíční období. Poté bude zrušeno Členství i opakovaná platba.
 3. Parametry opakované platby pro jednotlivé frekvence placení:
  1. Měsíční frekvence placení:
   • Jde o platbu za měsíční předplatné počínaje dnem první nebo každé opakované platby.
   • Platba se strhne vždy v den expirace měsíčního předplatného a to po celou dobu trvání předplatného (dokud předplatné neukončíte – viz odst. 2.3.).
   • Strhávána bude fixní částka, ve výši 499 Kč při každé jednotlivé platbě.
  2. Roční frekvence placení:
   • Jde o platbu za roční předplatné počínaje dnem první nebo každé opakované platby.
   • Platba se strhne vždy v den expirace ročního předplatného a to po celou dobu trvání předplatného (dokud předplatné neukončíte – viz odst. 2.3.).
   • Strhávána bude fixní částka, ve výši 4990 Kč při každé jednotlivé platbě.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2021.