phone
728353070
volejte v po-pá: 9 - 18 hod.
writeus
Napište nám

Splatnost daně z nemovitosti se blíží

img
popis obrázka

Vlastnictví nemovitosti je kromě jiného spojeno i s daňovou povinností. Ta je stanovena na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. V jejím případě je obecně nutné nezapomenout především na dva termíny – 31. ledna a 31. května. První je spjat s podáním daňového přiznání za aktuální rok a druhý pak se zaplacením stanovené daně. A právě ten druhý se kvapem blíží.

Do kdy uhradit

Jako u prakticky každé daně, i zde existuje řada výjimek a nejrůznějších odchylek. Hned první, a to termín splatnosti, neplatí pro zemědělce a chovatele ryb. V jejich případě je posunut na konec léta, tedy 31. srpna.

Co se počtu splátek týká, pokud celková daň nepřesáhne 5 tis. Kč, je splatná najednou. Vyšší částka může být rozložena do dvou splátek s tím, že ta druhá má splatnost 30. listopadu. Je nutné rovněž pamatovat na to, že ve výše uvedených termínech by měl mít příslušný finanční úřad již peníze připsané na svém účtu. Z druhé strany, pokud daň nepřesáhne 30 Kč, není nutné ji uhradit. Pozor však na spoluvlastnické podíly, kde se daň odvádí vždy. Stačí, když ji v sumě za všechny uhradí jeden z podílníků. Získává tak regres oproti ostatním, kteří jsou povinni mu svůj díl daně doplatit.

Způsoby vyrozumění

Finanční úřady informují poplatníky daně různými způsoby. Ti, kteří mají datovou schránku, dostanou vyrozumění automaticky. Zájemci o elektronickou formu komunikace, tedy e-mailem, museli dát tuto svou preferenci vědět finančnímu úřadu do poloviny března. Nespornou výhodou je kromě ekologie i fakt, že pokud by daň zůstala neuhrazená, finanční úřad zašle další, tentokrát upozorňující zprávu. Zbylými formami jsou klasická poštovní složenka a SIPO, k jehož použití je nutné se s finančním úřadem opět domluvit.

Všechny složenky by měly být doručeny adresátům nejpozději do 22. května. Pokud se tak však nestane, neznamená to, že je poplatník zproštěn daňové povinnosti. Ve vlastním zájmu by se měl informovat na příslušném finančním úřadě, jinak je vystaven nebezpečí úroku z prodlení. Jeho výše dosahuje tzv. Repo sazby stanovené ČNB (aktuálně 2 % p.a.) navýšené o 14 % p.a. Pokud se dlužná daň uhradí do čtyř pracovních dnů po termínu splatnosti, sankční úrok se nezapočítává, respektive je odpuštěn. Podobně je to i v případě, pokud za jedno zdaňovací období nepřekročí v součtu 200 Kč.